Partij van de Arbeid

Menu
Terug

Voor een zeker Europa

Meer informatie

Amendementen voor versie

bijgewerkt op 05 Nov 2018
  Hoe kan ik dit document amenderen?
Amendementen op Bekijk in de context
De Europese Commissie verkleinen om slagvaardiger te worden.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Om verdere achteruitgang te voorkomen is het essentieel dat de EU haar eigen waarden krachtiger beschermt. Daarom stellen wij het volgende voor:
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
We zien een aantal problemen. Collega’s die even productief zijn worden anders behandeld en anders betaald. Werkgevers vanuit Polen of Roemenië blijven de lage premie van hun eigen land aanhouden voor gedetacheerde werknemers in Nederland. Dit veroorzaakt premieshoppen en leidt nog steeds tot oneerlijke concurrentie. Dit moet stoppen. Ook staan veel zzp’ers er letterlijk alleen voor. Het Europese mededingingsrecht weerhoudt hen ervan om samen te werken, omdat dit gezien wordt als kartelvorming. De PvdA vindt het onzin dat een tekstschrijver, bouwvakker of verpleegkundige die als zelfstandige werkt, dezelfde beperking heeft als een grote onderneming. Dit moet veranderen, anders blijven we zitten in de kwetsbare situatie waarin ieder zijn eigen inkomen moet uitonderhandelen en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden voor zelfstandigen voortduurt. Flexwerkers zijn bovendien niet beschermd tegen uitval of ziekte en bouwen geen sociale premies op. Dat vinden wij een slechte zaak.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Sociale rechten dezelfde juridische status te geven als de vier economische vrijheden (vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen). Zo moet Europees mededingingsrecht nooit in de weg staan dat zzp’ers in Nederland geenfatsoenlijke arbeidsomstandigheden kunnen afspreken (zie boven). Daarmee wordt de balans tussen markt en mens hersteld.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De Europese Commissie en Europese regeringsleiders snel afspraken te laten maken met de techgiganten om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
Een gezamenlijk energiebeleid te voeren door: . - Een gezamenlijk Europees energiebeleid te gaan voeren. Hiermee kan de opbrengst van duurzame energie efficiënter worden benut en kan leveringszekerheid worden gegarandeerd. - Te streven naar grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen en een Europees energienetwerk waarin lidstaten elkaars tekorten op kunnen vangen. - Europese stimuleringsprogramma’s rondom energie te harmoniseren. - Subsidies op fossiele brandstoffen uit te bannen. - Steun te geven aan alle lidstaten die met kernenergie willen stoppen. - Decentrale opwekking van energie te stimuleren. - De klimaatdoelstellingen aan te scherpen door de huidige CO2-reductie doelstelling van 40 procent te verhogen naar 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990.Daarbij horen ook nationaal bindende doelstellingen om afscheid te nemen van kolen, olie en gas in uiterlijk 2050. - Het Europees onderzoeksbudget te verhogen. We werken aan ambitieuze Europese innovaties zoals ‘een nieuwe Europese superbatterij’ en een schoon Europa zonder wegwerpplastic. Een duurzame economie, waarbij plastic voor eenmalig verbruik en microplastics worden vervangen door duurzame alternatieven. 7. Zeker zijn van duurzame Europese landbouw en een schone natuur
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
7. Zeker zijn van duurzame Europese landbouw en een schone natuur
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en het Oekraïne-referendum bleek dat Rusland probeert democratische processen te beïnvloeden door middel van het verspreiden van desinformatie. Europese landen moeten samen optrekken om radicalisering aan te pakken, zowel online als offline. Op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit is het essentieel dat Europese landen met elkaar samenwerken. Alleen samen kunnen we effectieve maatregelen tegen mensenhandel, huwelijksdwang, drugscriminaliteit en financiële misdrijven nemen. Het is echter van belang maatregelen te nemen die niet de privacy van de burger onnodig te schenden of de bewegingsvrijheid van burgers onnodig belemmeren.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Geen mensen meer terugsturen naar onveilige landen zoals Afghanistan.Een slim en coherent ontwikkelingsplan voor Afrikaanse landen die daarvoor in aanmerking komen dat jongeren meer perspectief biedt. Daar komen in elk geval het versterken van eerlijke handelsrelaties, innovatieve ontwikkelingssamenwerking op basis van gelijkwaardigheid en een actieve bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking in terug.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Een gezamenlijk energiebeleid te voeren door: . - Een gezamenlijk Europees energiebeleid te gaan voeren. Hiermee kan de opbrengst van duurzame energie efficiënter worden benut en kan leveringszekerheid worden gegarandeerd. - Te streven naar grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen en een Europees energienetwerk waarin lidstaten elkaars tekorten op kunnen vangen. - Europese stimuleringsprogramma’s rondom energie te harmoniseren. - Subsidies op fossiele brandstoffen uit te bannen. - Steun te geven aan alle lidstaten die met kernenergie willen stoppen. - Decentrale opwekking van energie te stimuleren. - De klimaatdoelstellingen aan te scherpen door de huidige CO2-reductie doelstelling van 40 procent te verhogen naar 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990.Daarbij horen ook nationaal bindende doelstellingen om afscheid te nemen van kolen, olie en gas in uiterlijk 2050. - Het Europees onderzoeksbudget te verhogen. We werken aan ambitieuze Europese innovaties zoals ‘een nieuwe Europese superbatterij’ en een schoon Europa zonder wegwerpplastic. Een duurzame economie, waarbij plastic voor eenmalig verbruik en microplastics worden vervangen door duurzame alternatieven.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
Maar, verreweg de meeste mensen worden opgevangen in landen rondom hun land van herkomst. De druk op deze landen, zoals Turkije, Libanon en Jordanië rondom Syrië of Ethiopië en Uganda die al jaren Soedanezen opvangen, is de afgelopen jaren opgelopen. Met deze landen moeten we solidair zijn. Daarnaast weten we dat er landen zijn waarvandaan relatief veel mensen overwegen naar Europa te komen, maar waarvan aannemelijk is dat zij niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus. Dit zijn vaak zowel vluchtelingen als lokale jongeren. Dat is een ongelukkige situatie. Hen staat vaak een traumatische reis en vergeefse asielprocedure te wachten. En bovendien kunnen zij in de tussentijd niet bijdragen aan de (verdere) opbouw van hun land van herkomst.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Een jaarlijkse, onafhankelijke controle voor alle lidstaten op het gebied van de democratie en rechtsstaat. Wanneer lidstaten zich onvoldoende houden aan de Europese waarden en rechtsstatelijke principes, volgen sancties. Het beperken of zelfs stopzetten van financiering uit de huidige cohesie- en structuurfondsen kan een stok achter de deur zijn om ervoor te zorgen dat regeringen fundamentele democratische principes respecteren.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Schrappen we de unanimiteitsregel bij besluitvorming over gezamenlijke standpunten.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Er komt in de Europese Unie een norm van 5% maximale werkloosheid. Ligt de werkloosheid hoger, dan moeten overheden in actie komen.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
Economische migranten maken vooralsnog bijna geen kans om in Europa geaccepteerd te worden. Ze worden gedreven door armoede, ambitie. Daarvoor zijn zij bereid grote risico’s te nemen. Zij volgen vaak dezelfde routes als vluchtelingen. Het is van groot belang dat we onderscheid maken tussen vluchtelingen en economische migranten. Vaak staat hen een bestaan in de illegaliteit met grote risico’s op uitbuiting, discriminatie en armoede te wachten. We moeten ons het lot van deze mensen aantrekken.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Als je stemt, wil je dat je stem ook telt. Een sterke EU valt of staat met werkbare resultaten én met democratische besluitvorming waarin Europese burgers hun stem herkennen. De huidige Europese Commissie heeft gesteld politiek te zijn.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Door migratiepartnerschappen af te sluiten met dergelijke landen, hopen we dit leed te voorkomen. Het biedt een kans om bij te dragen aan goede opvang van economische migranten en perspectief voor de lokale bevolking aldaar. We zijn daarbij kritisch over de haalbaarheid van afspraken met landen die ondemocratisch zijn, de mensenrechten niet respecteren of waar een centraal gezag ontbreekt. Het is daarom essentieel dat de mensenrechtensituatie in (eventuele) partnerschapslanden scherper wordt gemonitord. Niet alleen voor de mensen die daar wonen, maar ook voor de bij deze partnerschappen horende afspraken over terugkeer van mensen die niet in aanmerking komen voor een verblijfstatus in Europa.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Dat het vaker mogelijk wordt om te werken met meerderheidsbesluitvorming, bijvoorbeeld op de terreinen buitenlandbeleid, energiebeleid en sancties op schending van gemeenschappelijke waarden.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Iran-akkoord over de inperking van haar nucleaire programma. De EU respecteert het Iran-akkoord en zal blijven toezien op de strikte naleving ervan. Het voornemen om Europese bedrijven te compenseren voor eventuele Amerikaanse sancties, moet concreet vorm krijgen.
0 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
(NIET AMENDEERBAAR)
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Lidstaten moeten kunnen investeren in slechte tijden om te voorkomen dat de werkloosheid nodeloos oploopt. Dat vraagt om nationale en Europese buffers. Daarom moet niet het begrotingstekort maar de schuld leidend zijn. Een land met een lage schuld hoeft dan niet meer te bezuinigen als het tekort een keer boven de 3 procent uitkomt.Daarom moet er ook een Europees Stabilisatiefonds zijn, dat dient als een verzekering voor een land tegen slechte tijden en dat als voorwaarde een gezond financieel en economisch beleid heeft. Dit alles voorkomt onnodig bezuinigen op het pijnlijke moment van een neergang.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
(NIET AMENDEERBAAR)
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
(NIET AMENDEERBAAR)
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De afgelopen jaren blijkt steeds opnieuw dat een kleine groep bedrijven en superrijken zich probeert te onttrekken aan wat wel van alle andere burgers wordt verwacht: het betalen van belasting. Dit zorgt voor een toenemende ongelijkheid die wordt versterkt doordat miljonairs en multinationals hun winsten en vermogens zomaar kunnen verschuiven over de landsgrenzen. Door het gebruik van brievenbusfirma’s of andere constructies betalen zij veel minder belasting dan werkenden of kleine ondernemers. De PvdA vindt dit oneerlijk en wil dit aanpakken.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
6. Zeker zijn van een duurzame economieen een veilig en schoon klimaat
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
volgende
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De PvdA stelt het volgende voor:
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
6. Zeker zijn van een duurzame economie en eenveilig en schoon klimaat
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
7. Zeker zijn van duurzame Europese landbouw en een schone natuur
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
Iran-akkoord over de inperking van haar nucleaire programma. De EU respecteert het Iran-akkoord en zal blijven toezien op de strikte naleving ervan. Het voornemen om Europese bedrijven te compenseren voor eventuele Amerikaanse sancties, moet concreet vorm krijgen.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
De Europese Commissie en Europese regeringsleiders snel afspraken te laten maken met de techgiganten om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
In 2015 onderhandelde toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma mee over het klimaatakkoord van Parijs. Ze zette namens Nederland haar handtekening onder het akkoord, waarin we afspraken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 procent, liefst minder dan 1,5 procent, mag stijgen. Alle deelnemende landen beloofden ambitieus in te zetten op het verminderen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. (NIET AMENDEERBAAR)
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De Europese Commissie en Europese regeringsleiders snel afspraken te laten maken met de techgiganten om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.
2 amendementen
Amendementen op Bekijk in de context
In 2015 onderhandelde toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma mee over het klimaatakkoord van Parijs. Ze zette namens Nederland haar handtekening onder het akkoord, waarin we afspraken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 procent, liefst minder dan 1,5 procent, mag stijgen. Alle deelnemende landen beloofden ambitieus in te zetten op het verminderen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. (NIET AMENDEERBAAR)
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Een slim en coherent ontwikkelingsplan voor Afrikaanse landen die daarvoor in aanmerking komen dat jongeren meer perspectief biedt. Daar komen in elk geval het versterken van eerlijke handelsrelaties, innovatieve ontwikkelingssamenwerking op basis van gelijkwaardigheid en een actieve bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking in terug.
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
Duurzaam vervoer te stimuleren door:
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De PvdA wil dat iedereen mee kan doen door:
1 amendement
Amendementen op Bekijk in de context
De PvdA wil landbouw hervormen en natuur beschermen door:
1 amendement