Partij van de Arbeid

Meest actieve moties

DIGITALISERING IS EEN HULPMIDDEL, GEEN DOEL

(semi)Overheid en bedrijfsleven zien digitalisering als oplossing. Bezuiniging, kostenbesparing, geïrriteerde burgers, extra kosten zijn het resultaat. Samenleving vraagt mensgerichte oplossingen.

Produkten afstemmen op menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden

De samenleving vergrijst, mensen worden ouder, maar mensen krijgen ook meer beperkingen. Veel produkten gaan uit van gezonde mensen waardoor mensen met beperkingen of onmogelijkheden een sluiting niet

TERUGDRINGEN INLENEN WERKNEMERS BIJ OVERHEID

Het inlenen van werknemers bij gemeenten, provincies en rijksoverheid en semioverheden of overheidsinstellingen kost de belastingbetaler jaarlijks veel extra geld en geeft werknemers onzekerheid.

Zie alle moties