Partij van de Arbeid

Meest actieve moties

Energie eerlijk delen

Het eerlijk verdelen van de lasten die een energie omslag met zich mee brengt. Burgers betalen naar verhouding een te groot aandeel voor energie en de energie omslag.

Overnemen van LHBTI-punten zoals aangedragen door COC Nederland

De PvdA gaat expliciet punten in het Europese Verkiezingsprogramma opnemen die pleiten voor verbetering van de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's in Europa.

Fusie met GroenLinks of verdere Linkse samenwerking

Roept partijbestuur op om een commissie op te richten die zal onderzoeken wat de voordelen en mogelijkheden zijn van een verdere samenwerking met oa GroenLinks.

Zie alle moties

Uitgelicht

Open amendementen

Zie alle amendementen